Zasielateľstvo

Naša spoločnosť sa zaoberá sprostredkovaním dopravy nielen v rámci Európskej únie ale aj mimo nej ako sú napríklad krajiny bývalého Sovietskeho zväzu alebo Turecko.

Samozrejmosťou pre nás je nielen zaobstaranie samotného vozidla, ale tiež, v prípade záujmu, aj vybavenie potrebnej dokumentácie ako colných dokladov, povolení atď.

Naša spoločnosť používa predovšetkým zmluvné dopravné spoločnosti, ktoré podliehajú prísnym  kritériám nášho výberu, ktoré sú predovšetkým nasledovné:

-          poistné krytie a jeho platnosť

-          referencie

-          veľkosť a typová skladba vozidiel

-          možnosti monitoringu vozidiel a kontaktovania vodičov

Spoľahlivosť našich dopravných spoločností na základe našich interných smerníc hodnotenia kvality neustále vyhodnocujeme a prijímame opatrenia na zlepšenie poskytovaných služieb.